OFERTA_________________________________________________________________________


Specjalizujemy się w kompleksowej likwidacji szkód majątkowych i komunikacyjnych ze wszystkich ryzyk: ogniowe, kradzieżowe, all risks, CAR, OC, AC i inne na terenie Polski. W zakres świadczonych przez naszą firmę usług wchodzą następujące czynności:


 • prowadzenie kompleksowej likwidacji szkód z ubezpieczeń korporacyjnych i indywidualnych – szkody złożone (wraz z wydaniem raportu szkodowego)

 • prowadzenie kompleksowej likwidacji szkód masowych (wraz z wydaniem operatu szkodowego i decyzji)

 • techniczna (terenowa) likwidacja szkód (ogólnopolski zasięg)

 • przyjęcie zlecenia do realizacji wraz z potwierdzeniem

 • rejestracja w systemie szkodowym „e-teczka”:

  • rejestracja szkód

  • wpis o ustalonej dacie oględzin

  • umieszczanie notatek

  • zamieszczanie dokumentacji szkodowej dostępnej on-line

  • wysyłanie powiadomień do likwidatora prowadzącego (np. o zamieszczeniu i możliwości pobrania z serwera pełnej dokumentacji szkodowej)

 • sporządzenie protokołu szkody z określeniem przyczny i okoliczności powstania szkody, a także opisem i dokumentacją fotograficzną przedmiotu szkody

 • przekazanie informacji o dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia zgłoszonego roszczenia (pismo 7-dniowe) z zaznaczeniem danych kontaktowych TU prowadzącego postępowanie szkodowe

 • odebranie od poszkodowanego uzupełnionego zgłoszenia szkody i oświadczenia o numerze konta i formie rozliczenia szkody, a także innych dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia zgłoszonej szkody

 • sporządzanie kalkulacji naprawy uszkodzonego mienia w oparciu o programy kosztorysowe (Sekocenbud, Orgbud, Audatex) oraz wyliczenie wartości szkody w mieniu ruchomym

 • gromadzenie pełnej dokumentacji szkodowej

 • działania pozwalające na zabezpieczenie roszczeń regresowych

 • weryfikację roszczeń odszkodowawczych

Przedstawiając Państwu naszą ofertę zapewniamy, iż każde zlecenie realizowane jest w sposób profesjonalny i rzetelny. Kontakt likwidatora następuje do 24 h od chwili otrzymania zlecenia, a oględziny uszkodzonego mienia wykonywane są w terminie nieprzekraczającym 48 godzin.

Zaufały nam największe Towarzystwa Ubezpieczeń: